HLA-B*27

HLA-B*27

Katalogové číslo: RT-53

Category:

Popis
Kit HLA-B*27 je kvalitativní test, který v intencích real time PCR umožňuje determinaci přítomnosti alely HLA-B*27, spojené s ankylozující spondylitidou (Bechtěrevovou nemocí).

Skladovani

Balení

Výrobce

Clonit

Cena bez DPH
17 500 
Cena s DPH 21175 Kč

Souprava slouží k detekci alely HLA-B*27 pomocí Real Time PCR. Jako primární vzorek se používá pouze extrahovaná DNA z plné krve v EDTA.

Tento kit byl vyvinut a validován pro následující real time PCR přístroje:
• 7500 Fast (Lifetechnologies)
• StepOne plus (Lifetechnologies)
• MX3005P/MX3000P
• Rotor Gene Q MDx (QIAGEN)
• CFX96 Real Time PCR System (Bio-Rad)
• LightCycler 480 (Roche)

Haplotyp HLA-B27 je asociována s řadou nespecificky zánětlivých onemocnění, mezi než patří různé záněty kloubů, vnitřních struktur oka, kostí rukou a nohou a šlach a spondyloarthropatie. Nejznámější spondyloarthropatií je ankylózující spondylitida (Bechtěrevova nemoc). Exprese HLA-B27 se vyskytuje u 90 % pacientů s tímto onemocněním, zatímco v normální populaci je to jen 7 %. Detekce tohoto rizikového haplotypu může tedy významně přispět k diferenciální diagnostice, včasné a cílené terapii či k prevenci u rizikových členů v rodině. Zvláště významný je časný záchyt akutní přední uveitidy, který signalizuje riziko postupného vzniku spondyloarthropatie, neboť včasná léčba může významnou měrou přispět ke zlepšení prognózy tohoto onemocnění.