TRUPCR® DPYD Mutation Detection Kit, 48 reakcí

TRUPCR® DPYD Mutation Detection Kit, 48 reakcí

Katalogové číslo: 3B1429

Categories: , ,

Popis

Balení

Výrobce

TRU PCR

Cena bez DPH
Cena s DPH
  • Popis

  • Další informace
    Balení

    Výrobce

    TRU PCR

TRUPCR® DPYD Mutations Detection Kit je in vitro diagnostický test určený k detekci klinicky relevantních jednonukleotidových polymorfismů (SNP); c.1905+1G>A (rs3918290, také IVS14+1G>A, alela 2A*), c.1679T>G (rs55886062, alela 13*), c.2846A>T (rs67376798) a c.113C>–5929 G (rs75017182, HapB3) v enzymu dihydropyrimidindehydrogenázy (DPD) kódujícím gen DPYD z lidské genomové DNA, extrahované z krve/kostní dřeně.